درباره ما
سایت جشنواره قصه گویی کانون پرورش فکری کودکان به منظور ارائه خدمات آنلاین در ارتباط برگزاری جشنواره قصه گویی ایران راه اندازی شده است. مرکز آفرینش های هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرساله به صورت جهانی جشنواره قصه گویی را برگزار می کند و کلیه اعضا به صورت آنلاین و از طریق این سایت آثار خود را به جشنواره ارسال می کنند. اخبار مربوط به جشنواره و نیز مدیریت آنلاین مراحل داوری جشنواره همگی از طریق این مجموعه مدیریت می گردند تا علاوه بر ارائه بهترین خدمات را به شرکت کنندگان در جشنواره، اطلاع رسانی دقیق نیز صورت گیرد.