آغاز به کار بخش اول داوری در مرحله استانی بیست ودومین جشنواره بین المللی قصه گویی

1398/07/2

اولین بخش از مرحله استانی بیست ودومین جشنواره بین المللی قصه گویی با برگزاری نشست توجیهی داوران این مرحله آغاز شد در این مرحله داوران به بررسی آثار از طریق سایت قصه گویی خواهند پرداخت و نفرات برتر را برای استیج استانی معرفی می کنند.

 

اول مهر ماه  اولین روز داوری قصه های صحنه ای توسط داورا ن این بخش است پس از نشست توجیهی وتوضیح اهداف  سیاست ها ،فرم های داوری و تکات لازم برای داوری این مرحله توسط داوران استانی بیست ودومین جشنواره بین المللی قصه گویی آغاز شد در این مرحله داوران به بررسی 225 اثر  در بخش صحنه ای  از میان 382 شرکت کننده در بیست ودومین جشنواره بین المللی خواهند پرداخت .  مادر بزرگ ها ،پدر بزرگ ها ،دختران ،پسران وزنان ومردانی که در مرحله کتابخانه ای ودر 23 مرکز کانون استان با یک دیگر به رقابت پرداخته بودند اکنون  برای  استیج استانی که در  روزهای 20و21 مهر ماه سال جاری ودر منطقه آزاد ماکو برگزار خواهد شدداوری شده ودعوت خواهند شد  .  راه یافتگان به مرحله استانی تا یک هفته اعلام خواهد شد.