آغاز داوری بخش استانی جشنواره قصه گویی در کانون فارس

1398/07/2

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس تاکنون 1073 قصه را در پایگاه بیست‌و‌دومین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی ثبت کرده است.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون فارس، بر اساس آخرین آمار درج شده در پایگاه جشنواره تاکنون 1073 قصه از قصهگویان فارس ثبت شده است.

آثار بارگذاری شده در بخش صحنهای مربوط به زنان و مردان، پدربزرگها و مادربزرگها و دختران و پسران، به تفکیک در اختیار داوران استانی جشنواره قرار داده شده است. هیئت داوران استانی متشکل از ملک چیذری، مهدی شببویی و امید مسعودی کار داوری را آغاز کردهاند که 50 قصهگوی منتخب داوران، روزهای هفتم تا نهم مهر ماه سال جاری با حضور در جشنواره استانی به رقابت میپردازند. از این تعداد 30 نفر در بخش زنان و مردان و 20 نفر در بخش پدر بزرگها و مادربزرگها و دختران و پسران، قصهها را روایت میکنند. 3 داور نوجوان نیز جشنواره قصهگویی فارس را داوری و راویان منتخب را معرفی میکنند.

کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان فارس روزهای 7 تا 9 مهرماه سال جاری جشنواره استانی قصه‌‌گویی را در شیراز برگزار میکند. فارس همچین میزبان جشنواره منطقهای در آبان ماه امسال خواهد بود.

مرحله نهایی بیستودومین جشنواره بینالمللی قصهگویی پس از جشنوارههای استانی و منطقهای، آذر ماه ۱۳۹۸ همزمان با شب یلدا در تهران برگزار میشود.