اعلام جزئیات بخش علمی بیست و دومین جشنواره بین المللی قصه گویی

1398/05/6

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در بیست و دومین جشنواره بین المللی قصه گویی زمینه را برای تجلی توانمندی های علمی و نظری قصه گویی گشوده است و در بخش علمی جشنواره میزبان ارائه مقالات علمی و دیدگاه های اندیشمندان و پژوهشگران این حوزه خواهد بود.

 قصه شناسی و قصه پژوهی موجب بینش و درک اهمیت و ضرورت قصه و قصه گویی خواهدشد و منجر به شناخت جایگاه علمی قصه گویی و ترویج و رشد آن می شود. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در بیست و دومین جشنواره بین المللی قصه گویی زمینه را برای تجلی توانمندی های علمی و نظری قصه گویی گشوده است و در بخش علمی جشنواره میزبان ارائه ی مقالات علمی و دیدگاه های اندیشمندان و پژوهشگران این حوزه خواهد بود.

شیوه‌های اجرایی بخش علمی:
• کارگاه های آموزشی
• نشست های تخصصی
•   مقاله‌نویسی

کارگاه های آموزشی: کارگاه های آموزشی یکی از مؤثرترین روش های آموزش، ترویج و توسعه ی قصه گویی است. دبیرخانه های استانی می توانند با تدارک و اجرای کارگاه های آموزشی مطابق با نیازسنجی بومی قبل از اجرای جشنواره استانی زمینه تقویت و اجرای موفق قصه گویان را رقم بزنند. دبیرخانه ی مرکزی بنا به نظر کمیته ی علمی، موضوعات کارگاه های پیشنهادی را اعلام خواهد کرد.
نشست های تخصصی: برنامه ریزی و اجرای نشست های تخصصی قبل از برگزاری جشنواره قصه گویی استانی مورد نظر است. به منظور ارتقاء سطح کیفی نشست های مورد‌نظر لیست محورهای موردنظر و اساتید پیشنهادی به دبیرخانه مرکزی اعلام شود.
مقاله‌نویسی: مشارکت علاقمندان در این حوزه گامی موثر در ارتقای قصه گویی خواهد بود. آثار شرکت کنندگان از طریق سایت جشنواره دریافت می شود تا در سطح ملی به صورت یکسان داوری شود. آثار شرکت داده شده در سایر جشنواره ها و مسابقات، داوری نخواهند شد.

محورهای کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی:

به منظور ارتقای سطح کمی و کیفی جشنواره ضروری است دبیرخانه های استانی پس از بررسی کارشناسی و نیازسنجی عناوین ، سرفصل ، تاریخ اجرا ، مخاطب ، محل اجرا و استادان مورد نظر در استان را انتخاب و به دبیرخانه ی مرکزی اعلام کنند. ( حداقل 20روز قبل از اجرا ) پس از بررسی اولیه و تصویب کمیته ی علمی، پیشنهادات ارائه و مجوز لازم صادر خواهد شد.

مقاله‌نویسی

تعریف:  
مقاله علمی معمولا در نتیجه پژوهش منطقی، ژرف و متمرکز نظری، علمی یا مختلط، به کوشش یک یا چند نفر در یک موضوع تازه و با رویکردی جدید به جهت دستیابی به نتایجی تازه، تهیه و منتشر میشود. چنین مقاله ‌ای در واقع گزارشی است که محقق از یافته های علمی و نتایج اقدامات پژوهشی خود برای استفاده سایر پژوهشگران، متخصصان و علاقه مندان به دست می دهد.

محورهای موضوعی:

• قصه و پرورش تفکر
قصه گویی و پرورش انواع هوش
قصه گویی و پرورش تفکر فلسفی
قصه گویی و پرورش تفکر مراقبتی
قصه گویی و پرورش تفکر مشارکتی

• روشها و رویکردهای قصه گویی
قصه گویی با روشها و رویکردهای نوین
قصه گویی و زبانآموزی

• قصه گویی و رویکردهای نقد ادبی
روایت شناسی و روایت پژوهی قصه
قصه گویی و نشانه شناسی
قصه گویی و جامعه شناسی

• قصه، مخاطب شناسی و ادبیات عامیانه
قصه های فولکلور و ادبیات عامیانه
مخاطب شناسی قصه ها
بهره‌گیری نقالی و پرده‌خوانی در قصه‌گویی


• قصه گویی و سلامت جسمی و روحی
قصه گویی و مهارتهای زندگی
تاثیر قصه گویی بر جنبهه ای مختلف رشد و فرایند آن
قصه گویی و ارتقای سلامت روان

• قصه گویی و ارتباط فرامرزی
قصه گویی، تبادل فرهنگی و تعاملات بین المللی

نکات قابل توجه:
• نوع مقاله علمی پژوهشی، علمی ترویجی یا مروری، مطالعات موردی، تحلیلی انتقادی باشد.
• ارائه مقاله به صورت فردی یا گروهی ( حداکثر 3 نفر ) آزاد است.
• مقاله دریافتی مسترد نخواهد شد.
• مقاله ارسالی قبلا به چاپ نرسیده باشد.
• ثبت‌نام و ارسال آثار به سایت جشنواره و دریافت کد رهگیری الزامی است‌.
• کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در بهره‌برداری از مقالات آزاد است.
• هر شرکت‌کننده می‌تواند حداکثر با دو مقاله در جشنواره شرکت کند.
• مقالات پذیرفته شده در یکی از نشریات معتبر دانشگاهی به چاپ خواهد رسید.
• آثار پذیرفته شده همزمان با ویژه برنامه هفته پژوهش و در نمایشگاه بخش علمی جشنواره به صورت پوستر ارائه خواهد شد.