برگزاری جشن کتابخانه ای قصه گویی در شهرستان خوی

1398/06/28

جشن مرحله کتابخانه ای بیست و دومین جشنواره بین المللی قصه گویی در تاریخ 15 مرداد ماه سال 98 با حضور 85نفر شرکت کننده برگزار شد.در این جشن زنان و مردان به همراه دختران و پسران 12 تا 18 سال و مادربزرگ و پدربزرگ های گرانقدربه رقابت پرداختند.

مرکز فرهنگی هنری خوی اولین شهرستان برگزار کننده جشن کتابخانه ای در استان بود.این جشن در 15 مرداد ماه سال جاری در سالن آمفی تئاتر کانون خوی با حضور 85 نفر برگزارگردید.برگزیدگان این مرحله نسبت به بارگذاری قصه های خود برای مرحله استانی اقدام نمودند.