برگزیدگان بخش صحنه ای بیست ودومین جشنواره بین المللی قصه گویى آذربایجان شرقی معرفی شدند

1398/07/19

مرحله استانی جشنواره بین المللی قصه گویی، 17 و 18 مهرماه در تبریز برگزار شد.

 در این مرحله یک نفر از بخش مادربزرگ ها و پدریزرگ ها، سه نفر از بخش دختران و پسران به مرحله ملی و پنج نفر از بخش زنان و مردان به مرحله منطقه ای راه پیدا کردند.
بنا بر رای هیات داوران، مهین ریواز با قصه سارای در بخش مادربزرگ ها و پدربزرگ ها؛ میرهادی احمدوندی با قصه عاقبت اندیشی، سیما سعادتی با قصه فرشته ای از آسمون، فاطمه محمدی با قصه اصلی و کرم به عنوان نفرات اول تا سوم در بخش دختران و پسران به مرحله ملی راه یافتند.

در بخش زنان و مردان نیز:
فاطمه محمودی با قصه خواب، نفر اول
سیمین محمدعلی پور با قصه گره آخر، نفر دوم
سمیه مولوی با قصه یاغمور، نفر سوم
فریبا رضایی آقامیرلوبا قصه بوز قار، نفر چهارم
رزا عطایی با قصه عمارت شاه به عنوان نفر پنجم راهی مرحله منطقه ای شدند.

همچنین هیات داوران نوجوان استان آذربایجان شرقی، مهین ریواز با قصه سارای در بخش مادربزرگ ها و پدربزرگ ها؛فاطمه دین پرست با قصه باغ هزار دخترون در بخش دختران و پسران و فاطمه محمودی با قصه خواب در بخش زنان و مردان را به عنوان منتخبین خود معرفی کردند.


گفتنی است فرج فرشی با قصه شاه صنم وعاشیق غریب(بخش مادربزرگ ها و پدربزرگ ها)، فاطمه دین پرست با قصه باغ هزاردخترون، مهدیه فداکار با قصه دایاق، مجتبی نعیمی با قصه گردوی شانس (بخش دختران و پسران)،حکیمه ربی پور با قصه من معذرت نمی خواهم، فاطمه رشتبریان با قصه ماهیگیر و دیو و فاطمه نجفی با قصه بستانچی و شاه عباس در بخش زنان و مردان نیز از سوی هیات داوران استانی شایسته تقدیر شناخته و معرفی شدند:

در این مرحله 49 قصه گو از استان آذربایجان شرقی شرکت کردند که از این تعداد 47 نفر، قصه هایشان را برای داوری روی صحنه به اجرا درآوردند.