در مرحله استانی؛

برگزیدگان بخش صحنه ای جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی استان خراسان جنوبی معرفی شدند

1398/07/8

مرحله استانی بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی در استان خراسان جنوبی روزهای 6 و 7 مهرماه برگزار شد.

هیات داوران مرحله استانی بیست و دومین جشنواره بین المللی قصه گویی در استان خراسان جنوبی متشکل از حسین عباس‌زاده، زهرا صیفی و طاهره کیانی قصه گویان برگزیده این مرحله از جشنواره را در سه بخش مادربزرگ ها و پدربزرگ ها، زنان و مردان، دختران و پسران معرفی کردند.

بخش مادربزرگ ها و پدربزرگ ها راه یافته به مرحله ملی:
نفر اول: خانم طاهره شباب با قصه: آش سنگ
نفر دوم :خانم شهربانو الوانی با قصه: خانه آباد کن و دل شاد کن

بخش دختران و پسران راه یافته به مرحله ملی:
نفر اول:خانم مهدیه عصاری با قصه: صفر کله گنده
نفر دوم : خانم فاطمه اخباری با قصه: رستم و تهمینه
نفر سوم :خانم مانیا شریفی با قصه: روباه پوستین دوز

بخش زنان و مردان راه یافته به بخش منطقه اى:
نفر اول: خانم معصومه جلالیان با قصه: پرنده اینترنت باز
نفر دوم : خانم سیده ملیحه قریشی زادگان با قصه: مارگیر و اژدها
نفر سوم : خانم سیده معصومه کاظمی با قصه: هدیه عجیب
نفر چهارم: خانم مریم محمدی با قصه: دیو دیگ به سر
نفر پنجم : اقای سید مهدی اسحقی با قصه: سه تخم هندوانه

همچنین هیات داوران نوجوان استان خراسان جنوبی در این مرحله منتخبین خود را به شرح زیر معرفی کردند:

بخش مادربزرگ ها و پدربزرگ ها
خانم طاهره شباب با قصه: آش سنگ

بخش دختران و پسران:
خانم مهدیه عصاری با قصه:صفر کله گنده
بخش زنان و مردان:
خانم سیده معصومه کاظمی با قصه: هدیه عجیب

همچنین در این مرحله سید احمد مصطفوی با قصه: شیطنت وزیر، بی بی راضیه حسینی با قصه آرزوی پغش غوشی، سید محمد صالح یعقوبی با قصه خوان چهارم هفت خوان رستم از سوی هیات داوران استانی شایسته تقدیر شناخته و معرفی شدند.
گفتنی است در مجموع ۱۲۲ قصه‌گو از استان خراسان جنوبی در بخش صحنه‌ای بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی شرکت کردند که از این میان ۱۳ قصه‌گو، قصه‌هایشان را برای داوری روی صحنه اجرا کردند.