در مرحله استانی؛

برگزیدگان بخش صحنه ای جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی استان فارس معرفی شدند

1398/07/9

مرحله استانی بیست ودومین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی در استان فارس روزهای هفتم تا نهم مهرماه در شیراز برگزار شد.

هیات داوران مرحله استانی بیست و دومین جشنواره بین المللی قصه گویی در استان فارس متشکل از ملک چیذری، مهدی شب بویی و امید مسعودی قصه گویان برگزیده این مرحله از جشنواره را در سه بخش مادربزرگ ها و پدربزرگ ها، زنان و مردان، دختران و پسران معرفی کردند.

بخش مادربزرگ ها و پدربزرگ ها راه یافته به مرحله ملی:
نفر اول ایران رحیمی با قصه: نمکی آی نمکی
نفر دوم : عبدالصمد کوشگکی با قصه:خیجه چاهی
نفر سوم : گلبانو رضایی با قصه: قلب مادر
بخش دختران و پسران راه یافته به مرحله ملی:
نفر اول:.ثنا بهزادی با قصه: آسیاب بچرخ
نفر دوم : رعنا کارگری با قصه: گل خنده وگل اخم
نفر سوم :عسل مصفا با قصه: آقای چرخشی
بخش زنان و مردان راه یافته به بخش منطقه اى:
نفر اول: مریم جمالی با قصه: یک بار جستی ملخک
نفر دوم :مریم کشتکار با قصه: ماهی رنگین کمان
نفر سوم : سمیه یزدان بخش با قصه: غولیانوس وکوزه دریا
نفر چهارم: محمد جواد علیمردانی با قصه: کلاغ خنزر پنزری
نفر پنجم :سعیده عزیزی با قصه:پیرزن وشب
همچنین هیات داوران نوجوان استان فارس در این مرحله منتخبین خود را به شرح زیر معرفی کردند:
بخش مادربزرگ ها و پدربزرگ ها
آقای عبدالصمد رحمانیان کوشگگی با قصه خیجه چاهی
آقای عبدالرضا میرزانیا با قصه بهترین نان برای مهربان ترین حیوان
خانم ایران رحیمی با قصه نمکی آی نمکی
بخش دختران و پسران:
رعنا کارگری با قصه گل خنده وگل اخم
ستایش عرب زاده با قصه بزغاله های ابری
طناز فتحی سعادت آبادی با قصه:قصه نقاش وپرنده
بخش زنان و مردان:
خانم مریم کشتکار با قصه ماهی رنگین کمان
نرگس عرفانی نیا با قصه موچه کوچولوی سیاه دیوانه
مریم جمالی با قصه: یک با رجستی ملخک
سعیده عزیزی با قصه:پیرزن وشب
سمیه افشاری با قصه:افسانه روباه حیله گر
زهرا کرهانی با قصه:افسانه سنگ تراشگفتنی است در این مرحله افراد زیر از سوی هیات داوران استانی شایسته تقدیر شناخته و معرفی شدند.
در بخش زنان ومردان
- نرگس عرفانی نیا با قصه مورچه کوچولوی سیاه دیوانه
- لیلا کرهانی با قصه آل کدووک
- مهردادمعصوم با قصه فیل کوچولو دماغت کو؟
- مریم نیک پور با قصه گرگور
در بخش دختران وپسران
ثنا بهزادی با قصه آسیاب بچرخ
رعنا کارگری (بوانات) با قصه گل خنده و گل اخم
عسل مصفا (2 شیراز) با قصه آقای چرخشی

گفتنی است در مجموع 585قصه گو از استان فارس در بخش صحنه‌ای بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی شرکت کردند که از این میان 55 قصه‌گو، قصه‌هایشان را برای داوری روی صحنه اجرا کردند.