در مرحله استانی؛

برگزیدگان بخش صحنه ای جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی استان مرکزی معرفی شدند

1398/07/8

مرحله استانی بیست ودومین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی در استان مرکزی روزهای ششم و هفتم مهر در اراک برگزار شد.

هیات داوران مرحله استانی بیست و دومین جشنواره بین المللی قصه گویی در استان مرکزی متشکل از قاسم کاظمی دهقی، رضوان پورمحمدی و فرزانه مدرسی قصه گویان برگزیده این مرحله از جشنواره را در سه بخش مادربزرگ ها و پدربزرگ ها، زنان و مردان، دختران و پسران معرفی کردند.

بخش مادربزرگ ها و پدربزرگ ها راه یافته به مرحله ملی:
نفر اول: محمد نجفی مهر با قصه: همسفر
نفر دوم :خانم فخر الزمان خسروی با قصه: باغ بی بر
نفر سوم :.خانم سکینه مشعوفی با قصه:غدیر

بخش دختران و پسران راه یافته به مرحله ملی:
نفر اول:خانم فاطمه سهیلی با قصه: هدیه خوبان
نفر دوم :خانم ثمین خدادادی با قصه: موش موشی
نفر سوم :خانم فاطمه باقری با قصه: پسری که اسم نداشت

بخش زنان و مردان راه یافته به بخش منطقه اى:
نفر اول:.خانم هما مهاجرانی با قصه: .منطق الطیر
نفر دوم :خانم فریده محمودی با قصه: در صدف
نفر سوم :.خانم فائقه جمشیدیان ثالث با قصه: فرشته های زمینی
نفر چهارم: خانم آزاده محمدی با قصه: یه قاچ هندوانه شیرین
نفر پنجم :خانم وحیده کریمی با قصه: مکتب میرزا حبیب

همچنین هیات داوران نوجوان استان مرکزی در این مرحله منتخبین خود را به شرح زیر معرفی کردند:

بخش دختران و پسران:
خانم فاطمه سهیلی . با قصه:هدیه خوبان
بخش زنان و مردان:
هما مهاجرانی با قصه منطق الطیر

گفتنی است در این مرحله مجید نقدی گراوند، صبا کام پرور، اکرم بیگی و مینا فراهانمی از سوی هیات داوران استانی شایسته تقدیر شناخته و معرفی شدند.