در مرحله استانی؛

برگزیدگان بخش صحنه ای جشنواره بین المللی قصه گویی استان خراسان شمالی معرفی شدند

1398/07/18

مرحله استانی بیست ودومین جشنواره بین المللی قصه گویى در استان خراسان شمالی برگزار شد.

هیات داوران بیست و دومین جشنواره بین المللی قصه گویی استان خراسان شمالی با حضور محمد شاکری، هما غلامزاده، تقی ابراهیمیان قصه گویان برگزیده این مرحله از جشنواره را در سه بخش مادربزرگ ها و پدربزرگ ها، زنان و مردان، دختران و پسران معرفی کردند.

بخش مادربزرگ ها و پدربزرگ ها راه یافته به مرحله ملی:
نفر اول: ملکه امینیان با قصه: تنگلی
نفر دوم : علی اصغر عابدیان با قصه: پیرزن پیله ور
نفر سوم : حسین قلی مهری با قصه: شغال و تجار

بخش دختران و پسران راه یافته به مرحله ملی:
نفر اول: آتنا عباسی با قصه: داستان عجیب پیرمرد
نفر دوم : سلما حصاری با قصه: ماع اوله اوله
نفر سوم : سحرناز مرادی با قصه: خانه آباد کن
بخش زنان و مردان راه یافته به بخش منطقه اى:
نفر اول: مریم احتشام با قصه: رسم قدیم
نفر دوم : سمیه بهرامی با قصه: وقتی آفتاب طلوع کرد
نفر سوم : فاطمه عطاالهی با قصه:خاله ماندگار و درخت گلابی
نفر چهارم: فاطمه نودهی با قصه: به خاطر یک تکه پنیر
نفر پنجم : الهه دهستانی با قصه: مار و خرگوشهمچنین هیات داوران نوجوان استان خراسان شمالی... در این مرحله منتخبین خود را به شرح زیر معرفی کردند:
بخش مادربزرگ ها و پدربزرگ ها
ملکه امینیان با قصه تنگلی

بخش دختران و پسران:
سحرناز مرادی با قصه خانه آباد کن

بخش زنان و مردان:
مریم احتشام با قصه: رسم قدیم

گفتنی است در این مرحله 31 قصه گو شرکت داشتند که از این میان 27 نفر قصه هایشان را برای داوری روی صحنه اجرا کردند.