در مرحله استانی؛

برگزیدگان بخش صحنه ای جشنواره بین المللی قصه گویی استان زنجان معرفی شدند

1398/07/18

مرحله استانی بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویى در استان زنجان برگزار شد.

هیات داوران بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی استان زنجان با حضور مهناز خان احمدی، فاطمه سلیمانی و عزیزه ریحانی قصه گویان برگزیده این مرحله از جشنواره را در سه بخش مادربزرگ ها و پدربزرگ ها، زنان و مردان، دختران و پسران معرفی کردند.

بخش مادربزرگ ها و پدربزرگ ها راه یافته به مرحله ملی:

نفر اول: صفیه رستملو با قصه عشق مادری
نفر دوم : هما محبی با قصه روباه و لک لک
نفر سوم : شهره کلانتری با قصه کلاغ رنگارنگ

بخش دختران و پسران راه یافته به مرحله ملی:

نفر اول: حمیدرضا محمدلو با قصه رستم و اشکبوس
نفر دوم : ریحانه بیگدلو با قصه افتاب شادی
نفر سوم : معصومه جعفری با قصه ضحاک ستمگر

بخش زنان و مردان راه یافته به بخش منطقه اى:

نفر اول: هادی رفیعی با قصه ی قصه فیروز
نفر دوم : میلاد عیوضی با قصه ی قصه بیژن
نفر سوم : مریم بابایی با قصه دیو دیگ به سر
نفر چهارم: سمانه زمانی با قصه گلدان کنار پنجره
نفر پنجم : حمید آقایاری با قصه عیادت


همچنین هیات داوران نوجوان استان زنجان در این مرحله منتخبین خود را به شرح زیر معرفی کردند:

بخش مادربزرگ ها و پدربزرگ ها:
هما محبی با قصه روباه و لک لک

بخش دختران و پسران:ریحانه بیگدلو با قصه افتاب شادی

بخش زنان و مردان: محمدحسین کابلی با قصه پوتا تکه(بز چاق)

در این مرحله در بخش دختران و پسران یوسف رفیعی با قصه رستم و اکوان دیو و در بخش زنان و مردان مریم بیات تبار با قصه هزار پا و هزار کار از سوی هیات داوران استانی شایسته تقدیر شناخته و معرفی شدند.

گفتنی است در این مرحله ۳۳۴ قصه‌گو شرکت و از این میان ۶۰ قصه‌گو قصه‌هایشان را روایت کردند.