برگزیدگان مرحله استانی جشنواره بین المللی قصه گویی استان کردستان انتخاب و معرفی شدند

1398/07/10

امروز چهارشنبه مورخه 10 مهر ماه طی مراسمی برگزیدگان مرحله استانی بیست و دومین جشنواره بین المللی قصه گویی در سنندج با حضور مدیران و مسئولین استانی و شهرستانی در محل مرکز شماره 4 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سنندج برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون استان کردستان، هیات داوران بیست و دومین جشنواره بین المللی قصه گویی استان کردستان قصه گویان برگزیده این مرحله از جشنواره را در سه بخش مادربزرگ ها و پدربزرگ ها، زنان و مردان، دختران و پسران معرفی کردند.
هیات داوران در بخش مادربزرگ ها و پدربزرگ ها راه یافته به مرحله ملی را مریم علی محمدی با قصه ی زیباترین آواز انتخاب و معرفی کردند.
در بخش دختران و پسران راه یافته به مرحله ملی را سارا خدابنده لو با قصه: خداحافظ راکون پیر را به عنوان نفر اول ، مهتا الماسی با قصه: سفر کیکاووس به مازندران به عنوان دوم و مونا رضایی را با قصه ده خورشید به عنوان نفر سوم انتخاب کردند.
هیات داوران همچنین در بخش زنان و مردان راه یافته به بخش منطقه اى صبری رحیمی.را با قصه ی کچل ننه نفر اول ،
پرشنگ سنگین آبادی با قصه فلفل نبین چه ریزه نفر دوم ، سید یاسر هاشم زاده با قصه ی بره سرخ و شاهزاده غمگین نفر سوم ، مینا عسگری با قصه ی میگو نفر چهارم و لیلا قربانی با قصه مرغ پازری به عنوان نفر پنجم انتخاب و تقدیر شدند.
همچنین هیات داوران نوجوان استان کردستان در این مرحله منتخبین خود را در بخش بخش مادربزرگ ها و پدربزرگ ها
مریم علی محمدی با قصه زیباترین آواز ، در بخش دختران و پسران مهتا الماسی با قصه سفر کیکاوس به مازندران و در
بخش زنان و مردان سید یاسر هاشم زاده با قصه:بره سرخ و شاهزاده غمگین
گفتنی است در این مرحله .مهری اسدی با قصه:شاماران ف سمانه سیف با قصه چرا دعوا می کنی و پگاه فرج الهی با قصه بی بی چارقد گلی و بزبز پشمی از سوی هیات داوران استانی شایسته تقدیر شناخته و معرفی شدند.
مرحله استانی بیست و دومین جشنواره بین المللی قصه گویی روزهای سه شنبه و چهارشنبه با حضور 35 قصه گو استان کردستان در سنندج برگزار گردید.