مهدی فخیم زاده

جشنواره قصه گویی فرصتی برای شناسایی استعدادها

1398/10/28

جشنواره هایی از این دست، با این حجم از برنامه های متنوع و بخش ها و میهمانان نامداری که برایش در نظر گرفته شده، حتی اگر بخواهند هم نمی توانند بی تاثیر باشند. از رهگذر این جشنواره، بی تردید استعدادهایی فرصت شناسایی پیدا خواهند کرد.داستان هایی که ما در دوران کودکی شنیدیم، آنقدر داستان های خوبی بود که تاثیر فرهنگی ناخودآگاهی روی ذهن ما می گذاشت. در آن دوران قصه هایی از شاهنامه و ادبیات ملی ایران برای ما تعریف می کردند که بخشی از آنها در ذهن ما حک می شد. این داستان ها را مادرم برایمان تعریف می کرد و گاهی هم همسایه مان که عاشق قصه گویی بود و برای بچه های محله، داستان های قدیم و افسانه های فولکلور می گفت. همین داستان ها هم باعث شد که بعدها به سمت سینما و داستان پردازی حرکت کنم. به هر حال هیچ چیز به اندازه شنیدن قصه، انسان را قصه گو نمی کند و روی روایت داستان تسلط ایجاد نمی کند.

باید توجه کرد که چه در دنیای کتاب چه در عالم سینما، قصه گویی و احاطه بر جزئیات آن همیشه یک اصل مهم بوده است. اگر شما در مقام قصه گو، روی نحوه روایت درست داستان واقف نباشید، نمی توانید تاثیر کاملی بر شنونده و بیننده بگذارید و او را تحت تاثیر خود قرار دهید. برای رسیدن به این تاثیرگذاری، لازم نیست راه دور برویم. ریشه های جذابیت داستان و قصه پردازی برای مخاطب، در نفس شاخصه ها و جاذبه های قصه گویی جا خوش کرده است. صرفا باید باور کنیم که ظرفیت های این هنر چنان بالاست که در هر عصری برای بشر کنجکاوی برانگیز بوده است. اصولا اگر عنصر قصه گویی را نشناسیم و در مقایسه با سایر وجود ادبی و هنری در روایت هایمان شان کمتری برای قصه گویی قائل شویم، بخشی از توجه و علاقه مخاطب را از دست خواهیم داد. یعنی شاید حتی پتانسیل های شخصیت پردازی و مناسبات آدم ها هم نتوانند آن طور که مساله درست قصه گفتن اهمیت دارند، کارکرد پیدا کنند. یک قصه گو باید روی تک تک این موارد احاطه داشته باشد و عناصر قصه گویی را دقیق بشناسد.

جشنواره هایی از این دست، با این حجم از برنامه های متنوع و بخش ها و میهمانان نامداری که برایش در نظر گرفته شده، حتی اگر بخواهند هم نمی توانند بی تاثیر باشند. از رهگذر این جشنواره، بی تردید استعدادهایی فرصت شناسایی پیدا خواهند کرد. ضمن اینکه باید مواردی از سوی دست اندرکاران به طور ویژه در نظر گرفته شود. از جمله اینکه در قصه گویی عنصر باورپذیری به عنوان یکی از شاخصه ها مدنظر باشد و از افتادن به ورطه لودگی اجتناب شود. افراد می توانند از فرصت جشنواره قصه گویی برای شناخت راهکارهایی برای طرح بهتر داستان و خاطره و آشنایی هرچند نسبی با ویژگی های قصه گویی بهره ببرند و از تجربه سایر شرکت کنندگان و توصیه های داوران در جهت افزایش کیفیت کار خود استفاده کنند. نباید فراموش کرد که اصولا هر نوع فعالیت ذهنی در قصه گویی تاثیرگذار است و فعالیت های مرتبط با قصه گویی تاثیر بیشتری می گذارند.