جشن قصه‌گویی به روستاهای استان کرمانشاه رسید

1398/06/9

ویژه‌برنامه جشن قصه‌گویی در روستای «توللی»، کرمانشاه و درمیان استقبال مسئولین و اهالی این روستا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان‌ونوجوانان استان کرمانشاه، در راستای برگزاری برنامه‌های بخش استانی بیست ودومین جشنواره بین‌المللی قصه گویی به میزبانی اداره کل کانون پرورش فکری استان کرمانشاه، جشن قصه‌گویی به روستاهای استان کرمانشاه رسید.

بر همین اساس، روز چهارشنبه 6 شهریورماه 1398 ویژه‌برنامه جشن قصه‌گویی در روستای «توللی»، کرمانشاه و با حضور اهالی این روستا برگزار شد.

در این جشن قصه‌گویی که با حضور «علی فتحی»، بخشدار مرکزی و در میان استقبال گرم اهالی روستای «توللی» برگزار شد، کودکان، نوجوانان و خانواده‌های بسیاری از اهالی این روستا به اجرای قصه‌گویی پرداختند.

همچنین، علاوه بر اجرای برنامه‌های فرهنگی در این روستا از سوی مربیان هنرمند کانون پرورش فکری استان کرمانشاه، "علی فتحی"، بخشدار مرکزی نیز در سخنانی به اهمیت قصه و قصه‌گویی پرداخت.

فتحی گفت: انتقال تجارب پیشینیان از طریق قصه‌ها، از نسل گذشته به نسل های امروز، یکی از مهم ترین کارکرد قصه‌هاست.

بخشدار مرکزی کرمانشاه افزود: انتقال بسیاری از میراث فرهنگی توسط قصه گویی و نقل قصه ها انجام شده است.

او گفت: انتقال تجربه‌های گذشتگان به نسل جدید از طریق قصه و قصه‌گویی در ارتقای فرهنگ بسیار موثر است.

در این جشن قصه‌گویی، بسیاری از کودکان، نوجوانان، پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها به قصه‌گویی پرداختند و قصه‌های آنها نیز برای شرکت در بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی توسط همکاران کانون پرورش فکری استان کرمانشاه ضبط و فیلمبرداری شد.