جشن قصه‌گویی مرکز فرهنگی هنری آسفیج بهاباد برگزارشد

1398/06/3

جشن قصه‌گویی به مناسبت بیست و دومین جشنواره‌ بین‌المللی قصه‌گویی در کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان آسفیج بهاباد، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد، این جشن به همت مرکز فرهنگی هنری آسفیج بهاباد، با شرکت ۱۷ قصه‌گو دربخش‌های «پدربزرگ‌ها ومادربزرگ‌ها»، «دختران و پسران ۱۲ الی ۱۸ سال» و «زنان و مردان بالای ۱۸ سال» با در کانون آسفیج بهاباد، برگزار شد.
براین اساس، در بخش «پدربزرگ‌ها ومادربزرگ‌ها»، حاج حسین توکلی با قصه‌ی «آدم بد، بد است»، حاج حسن تیموری با قصه‌ی «خضروموسی»، ربابه تیموری با قصه‌ی «گاو زرد»، حاجیه طیبه تیموری با قصه‌ی «حیدربیگ»، محمدعلی عشقی با قصه‌ی «دخترپادشاه»، حسن عشقی با قصه‌ی «چوپان زحمتکش»، زهرا سلطان‌پناه با قصه‌ی «فاطی کفش طلا»، خدیجه تیموری با قصه‌ی «فاطی کفش طلا»، حسین رنجبربا قصه‌ی «پسر پادشاه»، دربخش «زنان و مردان بالای ۱۸ سال»، طیبه تیموری مربی مسوول مرکز فرهنگی هنری آسفیج بهاباد با قصه‌ی «هدیه خاله نگین»، عزت تیموری مربی فرهنگی مرکز آسفیج بهاباد با قصه‌ی «کوتی کوتی سرما نخوری»، عذرا تیموری با قصه‌ی «آش سنگ»، ودربخش «دختران و پسران ۱۲تا ۱۸سال» فاطمه صالحی با قصه‌ی «گیس گاو»، فاطمه توکلی با قصه‌ی «ملک‌محمد»، سکینه رنجبربا قصه‌ی «پسرپادشاه»، زهرا تیموری با قصه‌ی «گربه‌ها وخروس‌ها»، قصه گفتند.