در استان مرکزی؛

جشن های قصه گویی در ۴۹ مرکز فرهنگی هنری شورآفرینی می کند

1398/05/30

در این آیین اعضا ، مربیان ،والدین ،پدربزرگ و مادر بزرگ ها به قصه گویی می پردازند وبا فراخوان بیست و دومین جشنواره بین المللی قصه گویی آشنا می شوند .

به گزارش دبیرخانه استانی بیست و دومین جشنواره بین المللی قصه گویی دفتر جشنواره بیست ودوم با" شعار آینده ساختنی است"وبا برگزاری جشن های قصه گویی از تاریخ ۲۵ تیرماه در استان گشوده شد.
در این جشن ها که تا ۳۱ مرداد ۹۸ ادامه داشت کودکان و نوجوانان،والدین،پدربزرگها و مادربزرگها قصه گفتندومربیان کانون استان به ترویج هنر شیرین قصه گویی با استفاده از فعالیت های جذاب و هدفمند پرداختند از جمله این فعالیتهابه اجرای سرود،نمایش عروسکی،نمایش خلاق اشاره کرد.
مریم مهدوی رابط جشنواره قصه گویی گفت: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سالهاست که تلاش می کند این سنت قدیمی و زیبا را زنده نگه دارد.برپایی هر ساله جشنواره بین المللی قصه گویی کانون ، روشن نگه داشتن چراغی است از هزاره های دور.
وی گفت : دفتر جشنواره بیست و دوم با رویکرد "آینده ساختنی است "سعی بر آن دارد تا در جهت سطح کمی و کیفی جشنواره برنامه ریزی و اقدامات موثر پیش بینی و اجرا شود.