با حضور مدیر کل و معاون کانون البرز؛

جلسه چهارم اعضای دبیرخانه قصه گویی استان البرز برگزار شد

1398/06/24

اعضای دبیرخانه جشنواره قصه گویی در استان البرز با حضور مدیر کل و معاون فرهنگی، اجرایی برای چهارمین بار، تشکیل جلسه دادند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون البرز، قاسم سلیمانی، مدیر کل کانون استان، در این نشست به ضرورت ثبت نکات  مثبت و آسیب های موجود اشاره کرد و افزود : باید تمام موارد بررسی شود تا بتوانیم هر سال نسبت به سال گذشته در حوزه ی قصه گویی و ترویج آن، پیشرفت داشته باشیم.
وی همچننن بر ضرورت تشکیل جلسه مجزا برای مسوولان کمیته ها و دادن احکام  این همکاران و تقسیم کارها برای اجرای هر چه بهتر جشنواره مرحله ی استانی در این استان تاکید کرد.
سلیمانی هم چنین از همکارانش خواست تا از تمامی ظرفیت ها و توان مجموعه برای هر چه بهتر برگزار شدن این برنامه کمک بگیرند و امور مربوط به هر واحد را جهت پی گیری تا پایان هفته ی جاری ابلاغ کرد.
لیلی همتی ، مسوول مرکز شماره چهار کرج  و مسوول انجمن قصه گویی استان که رابط جشنواره نیز هست هم در این نشست ضمن ارائه ی گزارش مشروح در خصوص تعداد ثبت نام کنندگان و اجرای مراحل و فرآیند فعالیت ها در مراکز سطح استان، برخی مواردی را که باید در اولویت کاری قرار گیرند بیان داشت. 
در ادامه سایر اعضای جلسه نکات مربوط به بخش های خود را مطرح کردند.