حرکت کتابخانه های سیار به سمت جشن های قصه گویی

1398/06/12

کتابخانه سیار روستایی کانون پرورش فکری استان زنجان به بهانه برگزاری جشن های قصه گویی حرکت خود را آغاز کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری استان زنجان؛ مجتبی بیات مربی کتابخانه سیار روستایی در گزارشی گفت: کتابخانه سیار روستایی زنجان در مرداد ماه سال جاری جشن قصه گویی کتابخانه ای را با فضا سازی و سن آرایی در دو پایگاه روستایی محسن آباد و مجینه با بیش از 70 نفر شرکت کننده با حضور اولیا اجرا کرد.
بیات به معرفی انواع قصه و قصه گویی پرداخت و اظهار داشت فعالیت های کانونی مخصوصا قصه و قصه گویی از ویژگی های بارز برنامه های کانون پرورش فکری است که مخاطبان زیادی را در بین خود ایجاد کرده است.
در این برنامه تعدادی از اعضای کتابخانه روستایی کانون پرورش فکری زنجان به بیان قصه های مختلف پرداختند و با تعدادی از کتاب ها که ویژه قصه گویی بود آشنا شدند.