داوران منطقه‌ پنج جشنواره بین المللی قصه‌گویی معرفی شدند

1398/09/3

با اعلام ستاد مرکزی بیست و دومین جشنواره بین المللی قصه گویی، داوران منطقه پنج کشور این مرحله از جشنواره معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گلستان، مریم سعادت، علی خانجانی و محسن هجری سه داور مرحله منطقهی پنج بیست و دومین جشنواره بین المللی قصه گویی هستند که از ۲۱ و ۲۲ آبان سال جاری برای داوری قصه گویان این مرحله از جشنواره در گرگان حضور خواهند داشت.

گفتنی است مرحلهیمنطقهای بیست و دومین جشنوارهبینالمللی قصهگویی، روزهای۲۱ و ۲۲ آبان در مجتمع فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گرگان با حضور قصه گویان منطقهی پنج کشور که شامل استانهای تهران، البرز، گیلان، مازندران، سمنان و خراسان شمالی هستند، برگزار خواهد شد.