داوری آثار بیست ودومین جشنواره قصه گویی در مرحله استانی آغاز شد

1398/07/2

اولین نشست توجیهی جهت داوری آثاردرمرحله استانی برگزار شد. در این نشست داوران با معیار های ارزیابی آثار آشنا شدند و در اولین روز مهرماه به داوری مرحله اول آثار پرداختند. در این مرحله 225 قصه صحنه ای از میان 382 اثر ثبت شده در سامانه قصه گویی داوری خواهد شد.

  اولین مرحله داوری استانی قصه گویی در اولین روز از مهر ماه سال 98 با برگزاری نشست توجیهی برای داوران مرحله استانی آغاز شد در این مرحله ازمیان 382 شرکت کننده در بخشهای مختلف جشنواره 225 قصه در بخش صحنه ای داوری خواهد شد مرحله کتابخانه ا ی قصه گویی در 23 مرکز کانون استان از مورخه 15 مرداد ماه لغایت 3 شهریور ماه برگزار گردید . مرحله استانی جشنواره در روزهای 20 و21 ودر منطقه آزاد مکو باحضور 37 نفر از برگزیدگان مرحله اولیه داوری برگزار خواهد شد در  استیج استانی پدر بزرگها به همراه مادربزرگها و دختران وپسران وزنان ومردان باهم به رقابت خواهند پرداخت و سه نفر از دختران وپسران سه نفر ازپدر بزرگها ومادربزرگها  به مرحله ملی جشنواره راه خواهند یافت واما  در بخش مردان وزنان 5 نفر برگزیده در مرحله منطقه ایی که در ارومیه برگزار خواهد شد با استانهای قزوین آذربایجان شرقی،اردبیل وزنجان به رقابت خواهند پرداخت