راه یافتگان به مرحله منطقه ای بیست ودومین جشنواره قصه گویی استان مازندران معرفی شدند

1398/07/28

هیات داوران بیست و دومین جشنواره بین المللی قصه گویی استان مازندران پس از برگزاری مرحله استانی، برگزیدگان این مرحله را در سه بخش مادربزرگ ها و پدربزرگ ها، زنان و مردان، دختران و پسران معرفی کردند.

بر این اساس،علی اکبر باباییان با روایت قصه سر بی گناه بالای دار نمیرود و طیبه قربان نژاد با قصه پادشاه و هفت فرزندش به عنوان نفرات اول و دوم معرفی شدند تا وارد مرحله ملی شوند.

خشایار رستم نژاد با روایت قصه استاد محمد پینه دوز، مرجان حسین نشتایی با قصه بیژن و منیژه و فاطمه زهرا یونسی با روایت قصه علی بورک به عنوان نفرات اول تا سوم بخش دختران و پسران مرحله استانی این جشنواره از استان مازندران شناخته و راهی مرحله ملی شدند.

همچنین بنا بر رای هیات داوران در بخش زنان و مردان، حسین کاظمی با قصه شال و مش حسن، محمدعلی میرزایی با قصه نقل اکوان دیو، ایمانه رجبی با قصه قدم یازهم، سارا نوشیر با قصه چتر و طاهره معصومی با قصه پرواز خربزه¬ای به عنوان نفرات اول تا پنجم وارد مرحله منطقه ای بیست ودومین جشنواره بین¬المللی قصه گویی شدند.

همچنین هیات داوران نوجوان،علی اکبر باباییان با قصه سر بی گناه بالای دار نمیرود از بخش مادربزرگ ها و پدربزرگ، الینا هاشمی با قصه افسانه ی گل های آبی از بخش دختران و پسران و محمود رحمانی با قصه سلام بر ابراهیم را در بخش زنان و مردان به عنوان منتخبین خود معرفی کردند.

گفتنی است در این مرحله حسین توهمی با روایت قصه بازی قایم باشک از بخش مادربزرگ¬ها و پدربزرگ¬ها؛ الینا هاشمی با قصه افسانه گل¬های آبی، سارا پالوچ با قصه کلاغ خنزرپنزری، ثمین کلانی با قصه جلسه در جاکفشی و آریان افتخاری با قصه دو گربه بازیگوش از بخش دختران و پسران؛ سمیه حسن پور با قصه مش اسماعیل، هدی کریم با قصه شهری که مردم آن با زانو راه میرفتند و نرجس حق شناس با قصه کتاب گنج در بخش زنان و مردان از سوی داوران شایسته تقدیر شناخته شدند.