به میزبانی کانون فارس در مهرماه؛

راویان شیرین‌سخن پارسی قصه می‌گویند

1398/06/27

جلسه هماهنگی بیست‌و‌دومین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی، بخش استانی سه شنبه 26 شهریورماه 1398 در اداره کل کانون فارس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون فارس، این جلسه با حضور معاونان فرهنگی و اداری مالی، کارشناسان فرهنگی، هنری و ادبی، کارشناس روابط عمومی و انفورماتیک برگزار و بر لزوم برنامهریزی مناسب برای برگزاری جشنواره استانی تأکید شد . در این جلسه کمیتههای مختلف اطلاع رسانی و تبلیغات، امور قصهگویان و اجرا، علمی، فضاسازی و مستندسازی، حراست و تدارکات و پشتیبانی تشکیل و وظایف هر کمیته ابلاغ شد.

بر اساس این گزارش، کانون فارس هفتم تا نهم مهرماه سال جاری میزبان قصهگویان در بخشهای: مردان و زنان، پدربزرگها و مادربزرگها و دختران و پسران است تا با برگزاری بخش استانی بیستودومین جشنواره بینالمللی قصهگویی برای میزبانی جشنواره منطقهای آماده شود.

تاکنون بیش از 950 نفر از استان فارس در سایت جشنواره قصهگویی ثبتنام کردهاند که پس از داوری، پنجاه قصهگو در بخش استانی این رویداد فرهنگی در شیراز با هم به رقابت میپردازند.

بیستودومین جشنواره بینالمللی قصهگویی در کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان با اهداف توسعه و ترویج فرهنگ قصهگویی، ایجاد زمینه برای ارتقای دانش نظری و تبادل تجربیات مفید و مؤثر میان قصهگویان ایرانی و خارجی، کارشناسان و استادان حوزهی قصه و قصهگویی، احیای سنت قصهگویی با حضور اقشار مختلف مردم و قصهگویان در جشنواره (دختران و پسران 12 تا 18 سال، زنان و مردان 18 سال به بالا، مادربزرگها و پدربزرگها)، برنامهریزی در جهت تبیین و ترویج روشهای نوین در اجرای قصه و مشارکت مردم و ترویج فرهنگ قصهگویی به عنوان یک ابزار ارتباطی و فرهنگساز در جامعه برگزار میشود.