رضا کیانیان، رحماندوست، شاه محمدلو و خامنه قصه می گویند

1398/09/28

بیست و دومین جشنواره قصه گویی از روز 26 آذر تا پایان آذر ماه با قصه گویی مهمان های ویژه این رویداد در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همراه خواهد بود.

گیتی خامنه، بهرام شاه محمدلو، مصطفی رحماندوست، مجید قناد، سارا روستاپور و رضا کیانیان هنرمندان سرشناسی هستند که در این دوره از جشنواره به قصه گویی خواهند پرداخت.
هنرمندان قصه منتخب خود را برای قصه گویان و علاقه مندان روایت می کنند. این قصه ها بر اساس زندگی این هنرمندان و یا سلیقه ادبی شان انجام می شود. تاریخ قصه خوانی هنرمندان با عنوان قصه گویان ویژه جشنواره هر روز به شرح زیر است:
گیتی خامنه مجری برنامه های کودک و نوجوان تلویزیون و داور بخش بین الملل در بیست و دومین جشنواره بین المللی قصه گویی ، روز سه شنبه 26 آذر قصه ای از زندگی خود خواهد گفت.
بهرام شاه محمد لو، قصه گو و مجری پیشکسوت در حوزه کودک و نوجوان، روز چهارشنبه 27 آذر ساعت 5 عصر برای حاضران قصه منتخب خود را می گوید.
مصطفی رحماندوست ، شاعر و نویسنده کودک و نوجوان پنج شنبه ساعت 5 عصر قصه گویی می کند. قصه گویی سارا روستاپور، مجری کودک روز جمعه در تاریخ 20 آذر ساعت 11صبح و قصه گویی عمو قناد، قصه گوی برنامه های کودک و نوجوان همان روز ساعت 5 عصر اجرا می شود.
اجرای قصه گویی هنرمندان با حضور رضا کیانیان روز شنبه ، در تاریخ 30 آذرماه انجام می شود.