دومین روز از جشنواره قصه‌گویی البرز با آموزه‌های کلیدی دولت آبادی

ساختارهای داستانی برای بیان یک مفهوم انسانی پدید آمده اند

1398/07/11

دومین روز از جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی با این آموزه که همه ساختارهای داستانی برای بیان یک مفهوم انسانی پدید آمده اند به پایان رسید.

داور  مرحله استانی جشنواره بین‌المللی  قصه گویی  در البرز در جمع قصه گویان و علاقمندان به قصه گویی همه شرکت کنندگان در این جشنواره را برنده دانست و تاکید کرد:برنده، قصه گویی است که برایش دغدغه تاثیر گذاری بر مخاطب پر رنگ تر از دغدغه داوری و لوح وجایزه باشد.

دکتر حسن دولت آبادی گفت: قصه گویی باید از باور پذیری سرچشمه بگیرد تا تاثیر گذار باشد وبرنده فردی است که پس از اجرا با تاثیر فکری، مخاطبش را به فراتر از آن چه بوده سوق دهد.

وی در ادامه افزود:یکی از وظایف قصه گو آموختن تکنیک هایی است که باعث اعتلای سطح کیفی و تسلط در اجرا و افزایش تاثیر گذاری بر مخاطب است.

دولت آبادی در ادامه یاد آور شد: قواعدی چون خودباوری در قصه، رعایت زبان بدن، بیان متنوع و آهنگین و رعایت ضربآهنگ ، حذف مکث های اضافه، رعایت مکث های درست در اجرا، حذف پرگویی، دیدن مخاطب و نگاه در چشمانش برای برقراری ارتباط، انتخاب صحیح قصه برای رده سنی مناسبش، دوری از نصیحت وپند آموزی و توجه به تاثیرگذاری نتیجه بر مخاطب می تواند در اجرای تاثیر گذار یک قصه گو  موثرباشد..  

این استاد دانشگاه افزود: توجه به همه بخش های داستان مثل مقدمه، بدنه و انتها حایز اهمیت است و باید متمرکز و قابل توجه قصه گو باشد تا مخاطب درگیر داستان و همراه با او پیش رود..

این داور بین المللی گفت: من و دیگر داوران در روز اختتامیه آمادگی بیان نقاط قوت و ضعف تک تک قصه گویان را داریم تا شاهد رشد و افزایش توانمندی قصه گویان البرزی باشیم.

دولت آبادی با تشکر از مدیرکل کانون پرورش فکری البرز و کلیه دست اندرکاران مجموعه کانون برای برگزاری جشنواره ای سر شار از صفا و صمیمیت افزود: این جشنواره یکی از بهترین جشنواره هایی بود که در دوره های مختلف در آن ها حضور داشته است.

..