مسوول انجمن قصه‌گویان ایران، شاخه‌ی یزد خبر داد

قصه‌های ۹۰ ثانیه‌ای از زبان مشاهیر استان یزد، ضبط می‌شود

1398/07/3

بر اساس تصمیم‌گیری انجمن قصه‌گویان ایران، شاخه‌ی استان یزد با همکاری انجمن قصه‌گویان سروش، قصه‌های ۹۰ ثانیه‌ای از زبان مشاهیر یزد، ضبط می‌شود

به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد، درنشستی با حضور اعضای انجمن قصه‌گویان ایران شاخه‌ی یزد، درباره‌ی ضبط قصه‌های ۹۰ ثانیه‌ای از مشاهیر استان یزد، برنامه‌ریزی شد.

سمیه اصحاب صحف مسوول انجمن قصه‌گویان ایران، شاخه‌ی یزد، گفت: براساس، برنامه‌ریزی به عمل آمده، قرار است، گروه تصویربا حضور در محل کار یا زندگی مشاهیر استان که در حوزه‌ی فرهنگ فعالیت دارند، نسبت به ضبط قصه‌های ۹۰ ثانیه‌ای، اقدام کنند.

وی ادامه داد: این اقدام با هدف گردآوری داستان‌های کوتاه در مورد فرهنگ بومی مردم یزد انجام می‌شود و به طور قطع مشاهیر و فعالان عرصه‌ی فرهنگ و هنر استان یزد، می‌توانند در راستای انتقال فرهنگ به وسیله‌ی قصه‌گویی، به ترویج هنر قصه‌گویی و تقویت و احیای فرهنگ بومی یزد، کمک کنند.

اصحاب عنوان کرد: مشاهیری که برای ضبط قصه‌ها به آن‌ها مراجعه خواهد شد، شامل هنرمندان، فرهیختگان، پیش‌کسوتان و مسوولان حوزه‌ی فرهنگ و هنر و افرادی که در حوزه‌ی‌ فرهنگ و هنر فعالیت چشم‌گیری دارند، خواهد بود.

گفتنی است مسوولیت ضبط قصه‌های ۹۰ ثانیه‌ای به عهده‌ی آمنه اولیاء مدیر انجمن قصه‌گویان سروش واگذار شده است.