قصه‌گویان راه‌یافته به مرحله استانی جشنواره قصه‌گویی در کانون فارس معرفی شدند

1398/07/6

قصه‌گویان صحنه‌ای سه بخش «زنان و مردان» و «دختران و پسران» و «پدربزگ و مادربزرگ‌ها» راه‌یافته به بخش استانی در فارس از سوی داوران مرحله استانی معرفی شدند تا با حضور در بخش استانی بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی با یک‌دیگر رقابت می‌کنند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانونپرورش فکری کودکان ونوجوانان فارس، مرحله استانی این جشنواره از 7 تا 9 مهرماه در شیراز برگزار می‌شود.
بر اساس این گزارش، آثار بارگذاری شده در بخش صحنه‌ای مربوط به زنان و مردان، پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها و دختران و پسران، به تفکیک در اختیار داوران استانی جشنواره قرار داده شد. هیئت داوران استانی متشکل از ملک چیذری، مهدی شب‌بویی و امید مسعودی کار داوری را آغاز و 50‌ قصه‌گو را از بین بیش از 550 قصه‌گوی پارسی انتخاب کردند.
قصه‌گویان منتخب داوران، روزهای هفتم تا نهم مهر ماه سال جاری با حضور در جشنواره استانی به رقابت می‌پردازند. از این تعداد 30 نفر در بخش زنان و مردان و 20 نفر در بخش پدر بزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها و دختران و پسران، قصه‌ها را روایت می‌کنند.

فارس همچین میزبان جشنواره منطقه‌ای در آبان ماه امسال خواهد بود.
مرحله نهایی بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی پس از جشنواره‌های استانی و منطقه‌ای، آذر ماه ۱۳۹۸ هم‌زمان با شب یلدا در تهران برگزار می‌شود.