قصه‌گویان مازندرانی با تکینک های فن بیان آشنا شدند

1398/06/14

در کارگاهی آموزشی، مربیان و قصه‌گویان علاقه‌مند مازندرانی با تکینک های فن بیان در قصه‌گویی آشنا شدند.

 به گزارش روابط عمومی ادارهکل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان مازندران، کارگاه آموزشی فن بیان در قصهگویی ویژه مربیان کانون پرورش فکری و عموم علاقهمندان ، با حضور  استاد "سعید مجیدی" در سینما کانون ساری برگزار شد.

 

این کارگاه آموزشی با هدف آشنایی و تقویت مهارت قصهگویان با شیوههای درست بیان کلمات و جملات و افزایش توان هنری علاقهمندان به قصهگویی وهمچنین  ترویج  این هنر در دو نوبت صبح، ویژه مربیان قصهگوی مراکز فرهنگی هنری کانون مازندران و در نوبت عصر ویژه عموم علاقهمندان به هنر قصهگویی در بخش آزاد برگزار شد.

 

سعید مجیدی در این کارگاه با بیان شیوههای صحیح نفس گیری از طریق تنفس  دیافراگمی، به اهمیت زبان بدن اشاره کرد  و ضمن آموزش عملی شیوه درست ایستادن و درست ادا نمودن کلمات؛ تاثیر حرکات و حالات بدن  را  در سخنوری و قصهگویی موثر عنوان کرد.

 

وی با طرح مسایلی پیرامون اصوات و حرکت لبها از مربیان و قصهگویان این کارگاه خواست، تمرینهای ارایه شده را تکرار کنند.

تقویت نوک زبان، ماهیچه ته زبان، دیگر تمرینهایی بود که سعید مجیدی به آنها پرداخت.

 

این مدرس صداسازی و فن بیان در بخش دیگری از صحبتهای خود به چهار مبحث شدت صدا، زیر و بمی صدا، طنین صدا و کشش صدا پرداخت و فراگیران را با دیگر زوایای هنر سخنوری  آشنا ساخت.

 

این کارشناس و مدرس فن بیان، درباره درنگ - مکث و سکوت با مخاطبان صحبت کرد و به صورت عملی، بمی و زیری صدا، شدت، کشش و سایر مباحث صحبت شده با فراگیران تمرین کرد.