قصه گوی راه‌یافته به مرحله استانی جشنواره قصه‌گویی

قصه در قلب و ذهن هر ملتی می‌نشیند

1398/07/9

فاطمه رشیدی قصه گوی خوزستان و راه‌یافته به مرحله استانی بیست و دومین جشنواره قصه‌گویی، معتقد است: مفاهیم و مصادیق مربوط به آداب و رسوم و فرهنگ در قالب قصه و فراز و فرودها و جاذبه‌های آن بیشتر می‌تواند در قلب و ذهن هر ملتی بنشیند.قصه در قلب و ذهن هر ملتی می‌نشیند

به گزارش روابط عمومی کانون خوزستان، این قصه‌گو که با قصه " قلعه جنی" در بیست و دومین جشنواره قصه‌گویی شرکت داشته عنوان کرد: آغاز قصه‌گویی هر شخصی از زمانی شروع می‌شود که قوه‌ی تخیل و ادراکش شکل می‌گیرد و به دنیای آرزوها و دغدغه‌ها پا می‌گذارد پس من هم مانند همه از کودکی قصه شنیدن و قصه گفتن را آغاز کردم. اما تقریباً هم‌زمان با ورود به کانون با معیارهای دقیق و سنجش‌های علمی و عملی قصه و قصه‌گویی آشنا شدم.

وی درباره مراحل ثبت‌نام در جشنواره عنوان کرد: هرساله پس از اعلام فراخوان مراحل ثبت‌نام در سایت جشنواره‌ی قصه‌گویی رو طی کرده و پس از ارسال فیلم قصه‌گویی به آدرس داده شده از سوی جشنواره به‌عنوان مربی منتخب و حائز شرایط برای شرکت در جشنواره قصه‌گویی معرفی شدم.

رشیدی که کارشناس ارشد زبان فارسی است، اهمیت قصه‌گویی در آداب و رسوم را از این جهت مهم می‌داند که مفاهیم و مصادیق مربوط به آداب و رسوم و فرهنگ در قالب قصه و فراز وفرودها و جاذبه‌های آن بیشتر می‌تواند در قلب و ذهن هر ملتی ریشه بدواند. و پیامد آن، ثمره دادن و شکوفاشدن آداب و رسوم و فرهنگی است که درگذر زمان و نسل به نسل پرورش داده شده است.

راوی قصه «قلعه جن» با ذکر اینکه شاخصه‌های بسیاری در قصه‌گویی برای ارزیابی وجود دارد، گفت: انتخاب قصه و لزوم و چرایی انتخاب آن، محتوا و فرم قصه و متعاقب آن نحوه‌ی اجرا و مهارت‌های قصه‌گو در جذب و انتقال حال و هوا و پیام موردنظر به مخاطب از شاخصه‌های مورد بحث است.

مرحله استانی بیست و دومین جشنواره قصه‌گویی خوزستان در بخش قصه‌گویی صحنه‌ای شامل زنان و مردان، دختران و پسران و مادربزرگ‌ها و پدربزرگ‎ها، 9 و 10 مهرماه ۱۳۹۸ در سالن شهید جمالپور اهواز در حال برگزاری است.