قصه گویان برتر بوشهری از مرحله استانی بیست و دومین جشنواره قصه گویی گذر کردند

1398/08/20

مرحله استانی بیست ودومین جشنواره بین المللی قصه گویی در بخش صحنه ای، 20 مهرماه در بوشهر برگزار شد و برگزیدگان در سه بخش مادربزرگ ها و پدربزرگ ها، دختران و پسران، زنان و مردان وارد مرحله ملی و منطقه ای شدند.

بر اساس رای هیات داوران زهرا رضایی طرهانی با قصه جادوگر سبز، نرگس دشتیان با قصه نذر و ژاله بحرینی مطلق با قصه نجارک در بخش مادربزرگ ها و پدربزرگ ها به عنوان نفرات اول تا سوم راهی مرحله ملی شدند.

در بخش دختران و پسران امیرحسین ضرغامیان پور با قصه خر برفت خر برفت، مینا خسروی با قصه کلوچه های خدا و فاطمه میرجهان مردی با قصه پادشاه و وزیر دانا به عنوان نفرات اول تا سوم وارد مرحله ملی شدند.

همچنین در بخش زنان و مردان که وارد مرحله منطقه ای می شوند، سوسن حیاتی با قصه مراد غریبه، زینب احمدی با قصه هدیه شگفت انگیز، سیده نگار بهرسی با قصه جنگ خندق، فاطمه بصیرت با قصه سوگل و مریم فتاح با قصه دختر دهقان به عنوان نفرات اول تا پنجم معرفی شدند.


هیات داوران نوجوان استان بوشهر نیز در این مرحله منتخبین خود را به شرح زیر معرفی کردند:
نرگس دشتیان با قصه نذر از بخش مادربزرگ ها و پدربزرگ ها، امیرحسین ضرغامیان پور با قصه خر برفت خر برفت از بخش دختران و پسران و زینب احمدی با قصه هدیه شگفت انگیز از بخش زنان و مردان را به عنوان منتخبین خود معرفی کردند.

در این مرحله در بخش دختران و پسران سیده مبینا علیپور با قصه حکایت پیرزن و امام علی(ع) و بهاره جمال زاده با قصه سگی که قارقار میکرد از سوی هیات داوران استانی شایسته تقدیر شناخته و معرفی شدند.