علی خانجانی درنشست تخصصی قصه گویی مطرح کرد:

مدیریت، مالکیت و روایتگری درهنرقصه گویی

1398/10/14

بیست و دومین جشنواره بین المللی قصه‌گویی منطقه‌ دو کشور، در روزهای سوم و چهارم آذرماه۱۳۹۸ با حضور قصه‌گویان هفت استان قم، مرکزی، همدان،کرمانشاه، ایلام و کردستان به میزبانی لرستان در خرم آباد برگزار می شود وهمزمان با ورود میهمانان به شهرتاریخی خرم آباد، درشامگاه روز شنبه دوم آذر، نشست تخصصی قصه گویی با حضورعلی خانجانی درسالن هتل جهانگردی خرم آباد برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون لرستان، همزمان با ورودقصه‌گویان هفت استان قم، مرکزی، همدان، کرمانشاه، ایلام، کردستان ولرستان به شهرتاریخی خرم آباد، درشامگاه روز شنبه دوم آذرماه1398، نشست تخصصی قصه گویی با حضورعلی خانجانی درسالن هتل جهانگردی خرم آباد برگزارشد.
براساس این گزارش: علی خانجانی نکاتی را درخصوص حفظ و پاسداری از روایت گری به عنوان یک اصل مهم درقصه گویی و پرداخت قصه را بیان داشت وگفت: دراین جشنواره از تجربیات یکدیگراستفاده کنید و کسانی که به این مرحله از جشنواره رسیده اند همگی قصه گویانی تواناهستند.
خانجانی افزود: باتوجه به اجرای 35 قصه گو دراین مرحله ازجشنواره، با 35 اوج، گره، تعامل، مدیریت رفتار، نگاه و پرداخت قصه ی جدیدآشنا می شویدو به تجربیاتتان اضافه می شود.
این پیشکسوت قصه گویی به بیان مواردی درخصوص انتخاب وپرورش قصه پرداخت و اظهارداشت: مقدمه چینی، زمینه سازی برای ورود به قصه، شروع هنرمندانه، فضاسازی، بیان قصه با بهره گیری از مدیریت صدا، نگاه ورفتار، ایجادکشش وطراحی برای رساندن قصه به اوج و نقطه بزنگاه و درنهایت فرود وجمع بندی و به پایان رساندن قصه مواردی است که یک قصه گو باید به آن توجه کند.
داور بیست ودومین جشنواره بین المللی قصه‌گویی منطقه‌ دو کشور درادامه درخصوص مالکیت وازآن خود سازی قصه گویی و رعایت اصل روایتگری و پرهیز از ورود به حیطه نمایش مطالبی را عنوان کرد.
خانجانی اظهارداشت: قصه گویی به زبان مردم نزدیک است وامیدوارم که روزی هر قصه گو یک قصه نامه برای خود بنویسد.
گفتنی است: بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی منطقه 2 کشوراز صبح روز یکشنبه مورخ 3آذرماه در سالن اجتماعات اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان درخرم آباد آغاز، و تا عصر روز 4آذرماه ادامه خواهد داشت.