مرکز فرهنگی هنری شماره 7 اراک برگزار کرد

نشست تخصصی نقالی و شاهنامه خوانی

1398/06/12

جلسه کارگاه تخصصی شاهنامه خوانی و نقالی در مرکزفرهنگی هنری شماره ۷ اراک باحضورمحمد صمدیان مجری ،شاهنامه خوان و نقال توانمند سیمای استان برگزار شد.

داستان گویی و شنیدن قصه های شیرین و آموزنده، یکی از قدیمی ترین تفریحات و روشی معمول برای انتقال تجارب و دانش پیشینیان به نسلهای جدیدتر بوده است. اما نباید فراموش کرد که لذت شنیدن داستان، پیر و جوان نمی شناسد و در آن روزگار، همانطور که کودکان عاشق شنیدن قصه های دلکش پدربرگ و مادربزرگ بودند، بزرگترها نیز تفریحی مشابه و صدمرتبه جذابتر داشتند و آن نشستن پای صحبت نقال بود دلیل جذابیت بیشتر شنیدن نقالی در آن بود که نقالان با طرز بیان خاص، تکیه کلام ها، حرکات و تا حدودی نقش قهرمانان را بازی کردن، تاثیر داستان را صد چندان می کردند. آنها با تکیه بر واژه ها و شکل حکایت داستان با عباراتی چون "رفت و رفت و رفت" یا "آمد و آمد و آمد"، داستان را به شیوه ای حکایت می کردند که شنونده خود را همراه و هم نفس قهرمان داستان می پنداشت. نقال بازگو کننده داستانهای حماسی و پهلوانی ایرانی بود. پیش از رواج رادیو و تلویزیون نقالان مشهوری بودند که شاید از میان شاگردان آنها اکنون چند تنی باقی مانده باشند که متاسفانه کالای جذابشان کمتر خریدار دارد. در گذشته حتی پادشاهان نیز برای خود یک "نقال باشی" داشتند
نقالی  یکی از گونه های کهن نمایش در ایران است که خود ریشه در هنر قوالی و نقل داستان گوهایی دارد که فردوسی نیز شاهنامه اش را با گردآوری سند شفاهی و غیرشفاهی ایشان بازآفرینی کرده است    در روزگار سنت گریز امروز و در مواجهه با هنرهای دیجیتالی و اینترنت و ماهواره و در اثر بی رونقی قهوه خانه ها، هنر نقالی هم از نفس افتاده و هر روز رو به خاموشی پیش می رودبه همین منظور واحد آفرینش های هنری با هدف زنده کردن این هنر اصیل ایرانی نشستی را با حضور اعضای پسر نوجوان با حضور استاد محمد صمدیان در مرکز فرهنگی هنری شماره 7 اراک برگزار کرد.
مرشد محمد صمدیان که کارشناس نمایش و بازیگری را از دانشگاه اراک دارد واز نقالان و پرده خوانان کشوراست .   در این نشست اعضا  را با پرده خوانی ، نقالی ، شاهنامه خوانی و انواع دیگر نقل و روایت گویی و اهداف نقالی و چگونگی اجرای داستان های شاهنامه در قالب نقالی آشنا  کرد  واعضا  برخی از حرکات خاص این فعالیت را تمرین کردند و بسیار مورد توجه اعضا قرار گرقت.