کارگاه آموزش «خلق بداهه قصه برای قصه گویی» در کانون خراسان جنوبی برگزار شد

1398/06/10

کارگاه آموزش «خلق بداهه قصه برای قصه گویی» در کانون خراسان جنوبی با حضور مهدی آرایی از اساتید هنر قصه گویی برگزار شد.

جمعی از مربیان مراکز فرهنگی هنری ثابت، سیار، پاره وقت ادبی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان در کارگاه آموزشی با عنوان «خلق بداهه قصه برای قصه گویی» شرکت کردند.

این کارگاه آموزشی طی روزهای نهم9 و دهم مرداد ماه 1398  با هدف تقویت دانش نظری و عملی مربیان درهنر قصه گویی با حضور مهدی آرایی از اساتید هنر قصه گویی در مرکز آموزش رفاهی فرهنگیان شهرستان بیرجند برگزار شد.

آشنایی باخلق بداهه قصه برای قصه گویی به منظور تقویت بداهه در قصه گویی وآشنایی با متون مختلف برای قصه گویی آشنایی با طبقه بندی قصه ، شخصیت شناسی در قصه، شش قدم جادویی برای خلق یک قصه و ...از جمله سرفصل های آموزشی این کارگاه آموزشی بود.