کارگاه قصه گویی ویژه مربیان مهدهای کودک در کرمانشاه برگزار شد

1398/06/6

در این نشست با موضوع "قصه و قصه گویی" به شرح خلاصه ای از فرآیند قصه گویی با تمرکز بر موضوع انتخاب قصه پرداخته شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه، صبح امروز سه شنبه ۵ شهریور ۱۳۹۸، کارگاه قصه گویی ویژه مربیان مهدهای کودک توسط کانون پرورش فکری استان کرمانشاه به اجرا درآمد.

این برنامه از ویژه برنامه های جنبی بیست و دومین جشنواره بین المللی قصه گویی است که در مرکز شماره ۴ کانون پرورش فکری کرمانشاه برگزار شد.

در این کارگاه با موضوع "قصه و قصه گویی" به شرح خلاصه ای از فرآیند قصه گویی(قصه، قصه گو و مخاطب) و با تمرکز بر موضوع انتخاب قصه پرداخته شد.

این کارگاه برای بیش از ۵۰ نفر از مربیان مهدهای کودک شهر کرمانشاه و با هدف ترویج قصه گویی در مرکز شماره ۴ کانون پرورش فکری به اجرا درآمد.

فرزانه لطیفی، کارشناس هنری کانون استان کرمانشاه و از قصه گویان برگزیده چندین دوره جشنواره قصه گویی، به عنوان مدرس در این دوره یک روزه حضور داشت.