کانون پرورش فکری گنبدکاووس میزبان دومین انجمن قصه گویی استان گلستان

1398/06/20

دومین انجمن قصه گویی کانون گلستان به میزبانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره یک گنبد کاووس تشکیل جلسه داد.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری گلستان، دومین انجمن قصهگویی کانون گلستان با حضور علیرضا نوروزی نویسنده و نمایشنامه نویس، حمیدرضا میرزایی از بازیگران و قصه پردازان برتر استانی و کشوری و مربیان و اعضای فعال کانونی ویژهی علاقهمندان مقوله قصه و قصهگویی برگزار شد.

در ابتدای این نشست علیرضا نوروزی ضمن ابراز خرسندی از برگزاری بیست و دومین جشنواره بین المللی قصهگویی کانون گفت: روزگاری نه چندان دور، مادربزرگ و پدربزرگها بچهها را دور خود جمع میکردند و با آبوتاب برای آنها قصه می گفتند.

وی افزود: فلسفهی تولد قصهها به نیاز انسان برای ارتباط با دیگران برمیگردد. انسان در قصهبه آرزوی دستنیافتنی خود در واقعیت دست مییابد.

حمیدرضا میرزایی نیز راز ماندگاری قصهها را سرگرم شدن مخاطبان دانست و گفت: قصهگو با بهرهگیری از شگردهای روانشناسانه مخاطب خود را درگیر میکند.

او گفت: وقتی قصهای را میشنویم یا میخوانیم کلامی که در واژهها نهفته است، در ذهن ما تبدیل به تصاویر ذهنی میشود و قصه تخیل را میسازد برای همین است که همه از شنیدن قصه لذت میبرند و باعث ماندگاری آنی هنر میشود.

در ادامه نیز در خصوص انتخاب متن قصه، بازنویسی و بازآفرینی مناسب متنها، استفاده مناسب از اعضای بدن، تقسیم نگاه و حرکات مناسب قصه گو بحث و گفتگو شد.

در پایان نیز 4 قصه در موضوعات مختلف شاهنامه و حماسی، دینی و مذهبی، کودکانه و قصه ی 90 ثانیه( زندگی من) توسط 4 عضو نوجوان اجرا شد که اساتید مهمان و مربیان و نوجوانان عضو انجمن به نقد و بررسی آن پرداختند.