کرمانشاه قصه گویان برگزیده خود را در بخش صحنه ای معرفی کرد

1398/07/23

مرحله استانی بیست ودومین جشنواره بین المللی قصه گویى در بخش صحنه ای، 21 تا 23 مهرماه در کرمانشاه برگزار شد.

بر این اساس هیات داوران، فرخ لقا امجدی باقصه: قولانجه، نفراول؛ جازیه بیگم فاطمی باقصه: جوجه ، نفردوم، جمیله میرزایی باقصه: آش سنگ را به عنوان نفر سوم و زیبا عفتی با قصه پیاز له گپه را شایسته تقدیر در بخش مادربزرگ ها و پدربزرگ ها معرفی کردند.

در بخش دختران و پسران راه یافته به مرحله ملی، سوما مرادی باقصه: ماهی به سرفه، مژ گان طهماسب باقصه: شب، کوثر ملک زاده ایی باقصه: گره گشا و حنانه امیری با قصه دیک کهنه و فاطیما بزگداری با قصه کشاورز فقیر را شایسته تقدیر معرفی کردند.

اما وحید خواجوی باقصه: بی پلا مار، پویا بازرگان باقصه: کیخسرو، رحمت غلامی باقصه: آینده خوشبخت است، شورانگیز شاهینی باقصه:خاله گردن دراز، فریبا مرادی باقصه: یک جنگل و چند حیوان به عنوان نفرات اول تا پنجم بخش زنان و مردان راه یافته به مرحله منطقه ای معرفی شدند. همچنین در این مرحله بهشته قطبی با قصه تایرون ترسناک، تهمینه ماوائیان با قصه هفت برادر، فریبا رضاپور با این همه تلق ملق و حدیقه محمدی مطلق با قصه رزق حلال شایسته تقدیر شناخته شدند.


هیات داوران نوجوان استان کرمانشاه نیز حشمت اله شیرزادی با قصه:کوروش (بخش مادر بزرگ ها و پدربزرگ ها)، نازنین منوچهری با قصه: آزر با زر(بخش دختران و پسران) و هادی لایقی با قصه:قهرمان شهر(بخش زنان و مردان) را به عنوان منتخبین خود معرفی کردند.