زنجان
حرکت کتابخانه های سیار به سمت جشن های قصه گویی

حرکت کتابخانه های سیار به سمت جشن های قصه گویی

کتابخانه سیار روستایی کانون پرورش فکری استان زنجان به بهانه برگزاری جشن های قصه گویی حرکت خود را آغاز کرد.

همدلی مردم روستا در قالب قصه گویی

همدلی مردم روستا در قالب قصه گویی

کتابخانه سیار شهری با همکاری مرکز فرهنگی هنری علوم و نجوم کانون پرورش فکری در برنامه اردوی جهادی فعالیت های مختلفی به ویژه قصه گویی با موضوع همدلی مردم روستا را برگزار کردند.

جشن قصه گویی در مرکز فرهنگی وهنری شماره یک

جشن قصه گویی در مرکز فرهنگی وهنری شماره یک

جشن قصه گویی همزمان با جشنواره قصه گویی در مرکز فرهنگی هنری شماره یک کانون پرورش فکری استان زنجان برگزار شد.

قصه های کهن از زبان کودکان و نوجوانان امروز

قصه های کهن از زبان کودکان و نوجوانان امروز

همزمان با اجرای برنامه های مختلف قصه گویی اعضای مرکز فرهنگی هنری شماره 3 قصه های قدیمی و کهن را با زبان امروزی بازگو کردند.

مجموعه سه جلدی "برگزیده قصه های محلی زنجان" میراث و هویت فرهنگی یک ملت

مجموعه سه جلدی "برگزیده قصه های محلی زنجان" میراث و هویت فرهنگی یک ملت

مجموعه سه جلدی کتاب "برگزیده قصه های محلی زنجان" در برگیرنده همه قصه های محلی از مناطق مختلف این استان است که همراه با ترجمه فارسی، متن ترکی آنها نیز در کتاب آورده شده است.

ضرورت اطلاع رسانی جشنواره قصه گویی به وسیله خبرنگاران حوزه کودک و نوجوان

ضرورت اطلاع رسانی جشنواره قصه گویی به وسیله خبرنگاران حوزه کودک و نوجوان

مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه کودک و نوجوان همزمان با آیین گرامیداشت روز خبرنگار در کانون پرورش فکری استان برگزار شد.