اولین روز برگزاری بیست و دومین جشنواره بین المللی قصه گویی
بیست و دومین جشنواره بین المللی قصه گویی از 26 تا 30 آذر در مرکز آفرینش های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در حال برگزاری است.