مرحله استانی جشنواره قصه گویی بخش صحنه ای «فارس»
مرحله استانی بیست و دومین جشنواره بین المللی قصه گویی در بخش صحنه ای هفتم تا نهم مهرماه در شیراز برگزار شد.