روایت پژوهی و قصه پژوهی

شروع:
1398/09/27
پایان:
1398/09/27
ظرفیت: 100 نفر
تعداد ظرفیت مانده: 16 نفر
مکان: تهران
موضوع: نشست
روایت پژوهی و قصه پژوهی
جزيیات مهلت ثبت نام قیمت(ریال)
روایت پژوهی و قصه پژوهی 1398/09/27 رایگان

توضیحات

مخاطب: اولیای تربیتی و دانشجویان و علاقمندان
آدرس : تهران-خیابان فاطمی-خیابان حجاب, روبروی سازمان آب, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان- سالن کنفرانس یک

جلسات

عنوان شروع پایان
روایت پژوهی و قصه پژوهی 14:00 16:00