رویکردهایی به قصه گویی شفاهی کوبا (از تجربه های شخصی تا الگوی بین المللی)

شروع:
1398/09/28
پایان:
1398/09/28
ظرفیت: 35 نفر
تعداد ظرفیت مانده: 0 نفر
رویکردهایی به قصه گویی شفاهی کوبا (از تجربه های شخصی تا الگوی بین المللی)
جزيیات مهلت ثبت نام قیمت(ریال)
رویکردهایی به قصه گویی شفاهی کوبا (از تجربه های شخصی تا الگوی بین المللی) 1398/09/28 رایگان

توضیحات

مخاطب: قصه گویان، اولیای تربیتی و علاقمندان
آدرس : تهران-خیابان فاطمی-خیابان حجاب, روبروی سازمان آب, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان-سالن کنفرانس2

جلسات

عنوان شروع پایان
رویکردهایی به قصه گویی شفاهی کوبا (از تجربه های شخصی تا الگوی بین المللی) 14:00 16:00