بازخوانی و نمایش تصاویر افسانه ژاپنی "فیل و اُتسوبرو "، اثر کنجی میازاوا

شروع:
1398/09/29
پایان:
1398/09/29
ظرفیت: 35 نفر
تعداد ظرفیت مانده: 24 نفر
مکان: تهران
موضوع: کارگاه
استاد: ایتو تتسویا
بازخوانی و نمایش تصاویر افسانه ژاپنی "فیل و اُتسوبرو "، اثر  کنجی میازاوا
جزيیات مهلت ثبت نام قیمت(ریال)
بازخوانی و نمایش تصاویر افسانه ژاپنی "فیل و اُتسوبرو "، اثر کنجی میازاوا 1398/09/29 رایگان

توضیحات

اولیاء تربیتی، دانشجویان و علاقمندان
آدرس : بلوار کشاورز،خیابان حجاب،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،سالن کنفرانس دو

جلسات

عنوان شروع پایان
بازخوانی و نمایش تصاویر افسانه ژاپنی "فیل و اُتسوبرو "، اثر کنجی میازاوا 10:00 12:00