لیست اخبار صفحه :1
نشست‌های علمی و تخصصی نقطه اتصال رساله‌های دانشجویی با قصه و قصه‌گویی‌
جشنواره‌ی بین‌المللی قصه‌گویی

نشست‌های علمی و تخصصی نقطه اتصال رساله‌های دانشجویی با قصه و قصه‌گویی‌

برگزیده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی گفت: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با برگزاری نشست‌های علمی تخصصی، بین قصه‌گویی و پایان‌نامه‌های دانشجویانی در حوزه ادبیات، روانشناسی و ادبیات کودکان یک نقطه اتصالی را برقرار کرد.

مدیرعامل کانون: قصه‌گویی در ایران به یک جریان بزرگ فرهنگی تبدیل شده است
جشنواره‌ی بین‌المللی قصه‌گویی

مدیرعامل کانون: قصه‌گویی در ایران به یک جریان بزرگ فرهنگی تبدیل شده است

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان معتقد است امروز قصه‌گویی در شرق و به‌ویژه در ایران به یک جریان بزرگ فرهنگی تبدیل شده است و جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون نیز به عنوان یکی از بزرگترین رویدادهای فرهنگی جهانی در بخش قصه‌گویی شناخته می‌شود.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت