شیوه نامه اجرایی
بیست و پنجمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی

بیست و چهار دوره از جشنواره‌ی بین‌المللی قصه‌گویی گذشته است و این جشنواره در آستانه‌ی ورود به ربع قرن قرار گرفته است جناب آقای دکتر علامتی در حکم انتصاب رئیس بیست و پنجمین جشنواره‌ی بین المللی قصه‌گویی، به نکات و مواردی اشاره کرده‌اند که این موضوعات سیاست‌های کلی جشنواره را مشخص می‌کند و لازم است در این زمینه برنامه‌ریزی صورت پذیرد.


فایل شیوه‌نامه