با ما در تماس باشید:

  • آدرس: تهران؛ بلوار کشاورز، خیابان حجاب، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مدیریت آفرینش‌های ادبی و هنری، دبیرخانه جشنواره 
  • تلفن: 02188971288 داخلی 119