تماس با ما

با ما در تماس باشید:

  • آدرس: تهران؛ بلوار کشاورز، خیابان حجاب، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، آفریشنهای ادبی و هنری
  • تلفن: 88240888
  • تلفن: 88210088
  • تلفن: 88210082
  • داخلی: 105( مریم کوچکی)
  • ایمیل: Mehrvareh.adabi@kpf.ir