در صورت داشتن هر گونه سوال و یا ابهام با شماره 88971288 داخلی 119 تماس بگیرید.