عضویت در جشنواره

عضویت در جشنواره

ارسال آثار

ارسال آثار

منابع و آموزش

منابع و آموزش

شیوه نامه و فراخوان ها

شیوه نامه و فراخوان ها

فراخوان بیست‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون منتشر شد

فراخوان بیست‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون منتشر شد

محمد گودرزی‌دهریزی دبیر بیست‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی شد

محمد گودرزی‌دهریزی دبیر بیست‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی شد

  • جشنواره قصه‌گویی باید خلاقیت و نوآوری داشته باشد
  • پوستر بیست‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون منتشر شد
  • محمد گودرزی‌دهریزی دبیر بیست‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی شد
  • فراخوان بیست‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون منتشر شد

جشنواره قصه‌گویی باید خلاقیت و نوآوری داشته باشد

معاون فرهنگی کانون پرورش فکری در جلسه هم‌فکری و هماهنگی بیست‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون به بهره‌گیری از منابع دینی، قرآنی و ادبیات دفاع مقدس در قصه و قصه‌گویی تاکید کرد.
بیشتر ...

پوستر بیست‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون منتشر شد

پوستر بیست‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون پرورش فکری با طراحی ابوالفضل ملکی منتشر شد.
بیشتر ...

ملی، بین الملل، آیینی سنتی، زبان اشاره
ملی، بین الملل، آیینی سنتی، زبان اشاره

بیشتر...
علمی
علمی

بیشتر...
غیر رقابتی
غیر رقابتی
برگزیدگان سطوح ملی و بین‌المللی جشنواره‌های پیشین.
بیشتر...
پادکست / 90 ثانیه ای
پادکست / 90 ثانیه ای

بیشتر...

گزارش تصویری

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت